Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jednotný systém varování a vyrozumění

Když zazní siréna

article preview

Jednotný systém varování a vyrozumění (dále jen „JSVV“) je v ČR budován od roku 1991. Základem systému je síť koncových prvků varování (především poplachových sirén a místních informačních systémů, neodborně „obecních rozhlasů“). Ty zabezpečují spolehlivé a včasné varování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou mimořádnou událostí, která může ohrozit životy, zdraví a majetek osob. Koncové prvky varování jsou dálkově ovládány prostřednictvím bezdrátové přenosové soustavy z vyrozumívacích center, která se nachází zejména na operačních a informačních střediscích hasičských záchranných sborů krajů.

 

vseobecna.jpg

Obyvatelstvo je v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události varováno především prostřednictvím varovného signálu „Všeobecná výstraha“. Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Po tomto signálu následuje mluvená varovná informace, kterou se sdělují obyvatelstvu prvotní údaje o charakteru hrozícího nebezpečí. K poskytování varovné informace se využívají elektronické koncové prvky varování, které jsou schopné mluvenou informaci reprodukovat.

Obyvatelstvu mohou být následně předány podrobnější tísňové informace o tom, co se stalo a co se má v takovém případě dělat. Při provádění varování má Hasičský záchranný sbor České republiky právo vstoupit do hromadných sdělovacích prostředků a informovat obyvatelstvo prostřednictvím televize a rozhlasu. Tísňové informace je možné předat obyvatelstvu také koncovými prvky varování, které umožňují přímý hlasový vstup, vozidly složek integrovaného záchranného systému nebo jiným vhodným způsobem.

 

pozarnip.jpg

V případě potřeby při závažné mimořádné události může Hasičský záchranný sbor ČR informovat obyvatelstvo prostřednictvím hromadného rozeslání zpráv SMS.

Dalším signálem (nikoliv varovným), který koncové prvky varování mohou vysílat je „Požární poplach“, který slouží ke svolání jednotek požární ochrany. Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty.

 

zkouska.jpg

Zpravidla každou  první středu v měsíci probíhá na celém území České republiky akustická zkouška provozuschopnosti JSVV. Ve 12:00 se sirény rozezní zkušebním nepřerušovaným tónem po dobu 140 sekund. Elektronické koncové prvky upozorní občany před začátkem zkoušky hlasově.

V současné době se  na území České republiky nachází více než  9 600 koncových prvků varování. Dělíme je na elektronické koncové prvky varování (elektronické sirény a místní informační systémy) a na rotační sirény. V budoucnu se předpokládá také využívání elektronických informačních panelů k zobrazení varovných a tísňových informací.

 

DOPORUČENÁ ČINNOST PO ODEZNĚNÍ „VŠEOBECNÉ VÝSTRAHY“

1. OKAMŽITĚ SE UKRYJTE

    Vyhledejte ukrytí v nejbližší vhodné budově, kterou může být úřad, kancelář, obchod, veřejná budova i soukromý dům, a to raději ve vyšších patrech z důvodu ochrany před šířením nebezpečných látek (většina z nich je těžší vzduchu, tj. drží se při zemi).

    Jestliže cestujete autem a uslyšíte varovný tón sirény, odjeďte směrem od místa mimořádné události nebo zaparkujte auto a vyhledejte úkryt ve vyšších patrech nejbližší vhodné budovy.

2. ZAVŘETE DVEŘE A OKNA

    V budově okamžitě zavřete a utěsněte okna a dveře. Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik nebezpečných látek a uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vlastního zamoření.

3. ZAPNĚTE RÁDIO NEBO TELEVIZI

    Informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo a co dělat dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích televize či rádia. Tyto informace mohou být sdělovány také obecními rozhlasy, elektronickými sirénami popřípadě megafony záchranářských vozidel.

Výše uvedené pokyny jsou mírně odlišné, pokud se jedná o povodně. Blíže v chystaném samostatném článku.

OBECNÉ ZÁSADY PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ

V případě varování o hrozící nebo již nastalé mimořádné události se snažte dodržovat následující zásady, které ochrání Vás a Vaše blízké a zároveň pomohou  záchranným složkám při zásahu:

 

    RESPEKTUJETE a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, místní rozhlas, pokyny zaměstnavatele)

    NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy

    VARUJTE ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí (sousedy)

    NETELEFONUJTE ZBYTEČNĚ – telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena

    NEPODCEŇUJETE vzniklou situaci

    POMÁHEJTE  dle možností sousedům a lidem ve svém okolí

    UVĚDOMTE SI, že největší hodnotou je lidský život a zdraví a až poté majetek

    UPOSLECHNĚTE pokynů zasahujících záchranářů, představitelů orgánů státní správy a samosprávy