Jdi na obsah Jdi na menu
 


p2210237-kopie.jpg

Historie hasičů v Praci

Dobrovolný hasičský sbor byl v Praci založen roku 1895 a jeho zakladateli byli:Antonín Žemla, Julius Šafařík, Jan Čech, Jan Štěpánek, Jan Frodl, František Dvořáček, Cyril Stejskal a Remund Ječmínek. Prvním předsedou sboru byl Antonín Žemla-rolník, náčelníkem Jan Štěpánek-rolník a jednatelem Julius Šafařík-učitel. Sbor měl v té době 24 činných členů a vlastnil majetek v hodnotě 1 100 zlatých (čtyřkolová stříkačka, 160 metrů hadic, 2 hákové žebře, 2 pochodně, atd.)Do roku 1898 tzn. 3 roky své existence se účastnil 8 požárů.
V roce 1927 byla zakoupena stříkačka kombinovaná na pohon motorový. Obnos byl z větší části hrazen dary občanů.
V roce 1937 byla postavena na místě bývalé obecní sýpky za finančního zajištění obce nová hasičská zbrojnice nákladem 20 000 Kč. Starostou sboru byl v té době Josef Miller, náčelníkem Jan Boleslav.Sbor v té době měl též 11 členný mužský dorost a 20 členný ženský odbor, jehož cvičiteli byli Jindřich Trbola a František Boleslav.
V roce 1948 byla zbrojnice napojena sacím potrubím na místní rybník. Tím se velmi zvýšila akceschopnost požárníků.
Protože během války se stříkačka na kombinovaný pohon ztratila, byla z darů občanů zakoupena stříkačka nová.
V poválečném období se předsedové střídali a spolu s nimi se střídala období vzestupu činnosti se stagnací. Střídali se dle následujícího seznamu:

1946 – 1949 Kubínek Albín
1950 – 1954 Trbola Jindřich
1954 – 1956 Hemala Jan
1956 – 1960 Müller Josef
1960 – 1963 Boleslav Jan
1963 – 1967 Müller Josef
1967 – 1971 Smutný František

V 50 letech se rozvíjelo úspěšně pod vedením Jiřího Sůkopa cvičení dorostu.
V r. 1955 hořel v Jirkovské ulici domek paní Doležalové Marie č.p. 156.
Zasahovali jsme i při několika sklepních požárech ( Yochman Jakub č.p. 150 ,Gregorová Jiřina č.p. 135 ,Fatka Vítězslav č.p. 147 ) i znovu u paní Gregorové Jiřiny, kdy v průjezdu chytila propan-butanová láhev.
Velký požár byl v r. 1979 kdy hořel rodinný dům pana Mangla č.p. 158 na ,,Žlíbku“. Tehdy jsme přivedli vodu z rybníka k požáru zároveň s příjezdem posily z Brna, takže společným úsilým jsme požár brzy zvládli.
Největší požár,který v Praci pamatuji byl v roce 1979 požár přípravny krmiv v místním zemědělském družstvu. Začala hořet brzy ráno půda a vlivem silného větru se požár rychle šířil. Naštěstí pro nás vítr vanul směrem k Praci, takže se požár nerozšířil na půdu celého objektu, kde v té době bylo ustájeno několik tisíc kuřat. Hašení požáru ztěžovalo kromě větru také silné náledí, kdy i chůze po silnici byla nebezpečná. Nefungoval telefon, takže posily z Brna a Pozořic přijely prakticky až byl požár uhašen.
V nynější době má organizace 37 členů. Z toho 25 členů aktivních-zbytek tvoří členové, kteří činnost nevyvíjejí. Zúčastňujeme se brigád na obci i v požární zbrojnici,pravidelně pořádáme tradiční ,,Ostatky“ s průvodem masek po vesnici. Navštěvujeme jak okrskové schůze tak i schůze místní organizace, naši členové jsou zároveň poslanci i členové rady MNV. Pravidelně v měsíci březnu ve dvojicích kontrolujeme stav komínů a upozorňujeme občany na požární závady. Jsme si vědomi, že naše práce spočívá v prevenci.   

Vyjmuto z naší kroniky

hasicka-neznami-rok.jpg

  O SDH

Sbor dobrovolných hasičů je obecné označení dobrovolnického hasičského sboru a zároveň součást názvu většiny konkrétních dobrovolných hasičských sborů.

Dobrovolné sbory doplňují činnost příspěvkových profesionálních hasičských sborů, které tvoří dohromady Hasičský záchranný sbor České republiky, a činnost hasičských útvarů průmyslových a podobných firem. Dobrovolné sbory jsou právně samostatné, třebaže se sdružují v profesních sdruženích a bývají sponzorovány obcemi nebo firmami.

Kromě hašení požárů zasahují hasiči, včetně dobrovolných, obvykle také v případech povodní, jiných živelných pohrom, ekologických haváriích, pomáhají při dopravních nehodách, technické pomoci a jiným mimořádných událostech. Spolupůsobí též při prevenci požárů a dalších podobných nežádoucích událostí.

Hasičské sbory jsou často i spolkem významným z hlediska společenského života obce, podobně jako Sokol, myslivecké a lidové umělecké sbory atd. I soutěže v samotném hasičském umění jsou někdy označovány jako požární sport.

 

desatero-20220223-144228.jpg